sobota, 16 grudnia 2017

Szlachetna Paczka

 Dobro łączy ludzi - Szlachetna Paczka 2017 


Nasza szkoła włączyła się w akcję "Szlachetna Paczka". Została wybrana rodzina z okolic Niska. Pani Anna wraz z mężem wychowują troje dzieci: Kasię (10 lat), Martę (8lat) i Krzysia (2l). Rodzina do niedawna radziła sobie dobrze. Pan Sławomir miał pracę a p. Anna zajmowała się wychowaniem dzieci. Niestety p.Sławomir często zmagał się z bólem pleców, co doprowadziło do utraty przez niego pracy. Pani Anna cierpi na lekką niepełnosprawność intelektualną, przez co nie może znaleźć pracy. Najważniejszymi potrzebami rodziny są zwykłe, codzienne produkty, na które nie starcza im pieniędzy.
Do akcji włączyli się wszystkie klasy wraz z wychowawcami, a także pozostali nauczyciele. W tym roku koordynatorami szkolnymi zostali K. Madej i B. Mierzwa, u których można było zasięgnąć dalszych informacji. Ósmego grudnia 2017 roku odbył się finał akcji „Szlachetna Paczka”.
Paczka została przygotowana o łącznej wartości przekraczającej 3000 złotych.W pakowanie paczek włączył się samorząd uczniowski. By zapakować wszystkie zgromadzone artykuły, potrzebowaliśmy aż trzydziestu sześciu różnej wielkości pudeł! W akację włączyli się również pracownicy szkoły, dzięki, którym udało się zebrać aż 1055 złotych, za które zakupione zostały pozostałe produkty zgłoszone przez rodzinę.